Om Oss

hyr ut din bostad med oss
Vi samarbetar med en uppsjö av mäklare i andra länder men även med lokala mäklare som kommer med kunder till oss!
Då marknaden rör på sig som aldrig förr har vi valt att satsa extremt mycket på att kunden skall kunna se så mycket som möjligt och få den information som krävs av er bostad för att kunna fatta snabba beslut och lättare få sin drömbostad!
Vi har under senaste året sålt ett 10-tal objekt via vår hemsida och telefonkontakt till kunder som inte varit här. De känner att de fått en klar bild över bostaden och dess läge vilket gjort det enkelt för dom att fatta ett snabbt beslut.
Vi tänker på ett mer modernt sätt och jobbar mot en väldigt bred marknad, med ett stort utbud, vill du sälja din bostad? Varför inte kontakta en lite mer modern mäklare och ge dig & din bostad den uppmärksamhet som ni förtjänar!
Vi jobbar på precis samma sätt när vi hyr ut som när vi förmedlar en bostad, vi informerar och uppdaterar våra kunder varje vecka så att de vet vad som skett och vad vår plan är!
Kontakta oss redan idag för en värdering och att diskutera er försäljning/uthyrning!

New website

.

Egen Server

.

Alltid Uppe

.

Refund Policy

If you are not 100% satisfied with your purchase, within 120 days from the purchase date, we will fully refund the cost of your order.

Villkor

.

Sekretesspolicy

Introduktion

Denna policy (tillsammans med våra Användarvillkor och andra dokument som det hänvisas till däri) beskriver hur personlig information som vi samlar in om dig eller som du tillhandahåller till oss, kommer att behandlas av oss.Denna policy gäller för samtliga Jecagc(soligt.eu)-webbplatser och mobila applikationer (apparna) som Jecagc(soligt.eu) (”Jecagc(soligt.eu)”) driver på olika marknader. Vi tar skyddet för din integritet på stort allvar och tillhandahåller denna sekretesspolicy för att informera dig om vår praxis avseende hur vi samlar in, använder och skyddar personlig information om registrerade och oregistrerade användare av våra webbplatser och appar. Med personlig information avses information som kan identifiera dig personligen, såsom ditt namn, din e-postadress, telefonnummer, mejladress, o.s.v. Genom att använda vår webbplats och apparna så godkänner du villkoren som beskrivs i detta dokument.

Information om oss

Jecagc(soligt.eu) är registrerat i Sverige med bolagsnummer 7103303991. Vårt registrerade kontor och huvudsäte ligger på adressen Klippingvägen 8 Kungsängen, Sverige.

Insamling av information

Jecagc(soligt.eu) får samla in och behandla följande information om dig:

Information som du tillhandahåller genom att fylla i formulär på våra webbplatser och appar. Detta innefattar information som du lämnar när du registrerar dig för att använda vår webbplats eller våra appar, prenumererar på våra tjänster, publicerar material eller begär ytterligare tjänster. Vi kan även be dig om information när du deltar i en tävling eller kampanj som vi organiserar eller när du rapporterar ett problem med vår webbplats eller våra appar.

All lagrad korrespondens med dig.

Uppgifter om vilka tjänster du är intresserad av.

Uppgifter om dina besök på vår webbplats och våra appar, däribland men utan att begränsas till, data om trafikflöde, plats, webbloggar och annan kommunikationsdata, oavsett om dessa krävs i faktureringssyfte eller av annat skäl, samt vilka resurser du använder.

Information om huruvida du har öppnat och klickat på visst innehåll i de e-postmeddelanden som vi skickat till dig.

Information om din dator, däribland, om sådan information finns tillgänglig, din IP-adress, ditt operativsystem, din webbläsare och ditt enhets-ID, för systemadministration och för att rapportera sammanställd information till våra annonsörer samt information som har samlats in från webbkakor. Var god läs mer om detta i vår policy om webbkakor. Sådan information behöver inte göra det möjligt för oss att identifiera dig personligen.

Jecagc(soligt.eu) kräver inte att du anger någon personlig information för att kunna söka på våra webbsidor eller appar, eller när du överförs till tredje parters webbplatser.

När du registrerar dig hos Jecagc(soligt.eu) uppmuntrar vi dig att lämna information om dig såsom:

Ditt namn och din e-postadress

Information om dina preferenser gällande flygresan och hotellrum, såsom säten, avgång, ankomst, direktflyg, antal passagerare, födelsedatum och barns födelsedatum, så att vi kan lagra dem för framtida bruk.

Information om dem du reser med. Du bör skaffa godkännande från andra personer innan du ger oss deras personliga information och resepreferenser eftersom man kommer att kunna se och ändra deras information via din profil. Om du lagrar information om dina barn så godkänner du på dina barns vägnar att vi behandlar sådan information.

Sociala nätverk. Om du väljer att logga in med Facebook Login https://developers.facebook.com/products/login/ eller Google+ Login https://developers.google.com/+/features/sign-in så tillåter du Jecagc(soligt.eu) att använda och lagra informationen avseende profilen och använda funktioner på social media på vår webbplats eller våra appar. Företaget som driver den sociala medie-sidan kan skicka oss information i enlighet med sina riktlinjer, däribland ditt namn, din profilbild, information om ditt kön, kompislistor eller annan information som du har valt att göra tillgänglig. Övrig information gällande rekommendationer som du och dina kompisar gett varandra kan också komma att delas. Var god notera, att om dina kompisar på Facebook eller Google+ använder Jecagc(soligt.eu) så kan de ha delat information om dig till oss via Facebook Login eller Google+ Login. Om du vill förhindra att sådan information delas så kan du göra det genom att ändra dina sekretessinställningar på Facebook eller Google+ eller relevanta inställningar/preferenser från andra tillhandahållare av sociala media.

Det anges explicit huruvida informationen som efterfrågas är obligatorisk eller ej.

Användning av information

Syftet med behandlingen av informationen om dig är följande:

att verifiera ditt godkännande för att få åtkomst till vissa funktioner på sidan,

att uppfylla dina förfrågningar om produkter eller tjänster,

att anpassa och skräddarsy innehållet och relevanta resetjänster som du erbjuds

att optimera och anpassa dina besök genom att komma ihåg plats-, språk- och valutainställningar liksom tidigare sökningar,

att kontakta dig, t.ex. om du vill prenumerera på ett nyhetsbrev,

att förbättra våra tjänster,

att sammanställa rapporter.

Att dela och lämna vidare information

Vi kommer aldrig att sälja din personliga information till tredje parter. Jecagc(soligt.eu) delar information om dig i följande situationer

(i) för att tillhandahålla produkter eller tjänster som du har begärt, däribland men utan att begränsas till, produkter och tjänster från tredje parter såsom:

leverantörer

försäljare av databehandlingstjänster

affärspartners

webbsidor som länkar till oss

dotterbolag

när så krävs av lagen

(ii) eller när vi har din tillåtelse.

Därutöver delar Jecagc(soligt.eu) information om dig under följande omständigheter:

Jecagc(soligt.eu) kan använda sig av utomstående försäljare (databehandlare) för att hjälpa oss att tillhandahålla våra produkter eller tjänster och kan överföra din personligt identifierbara information till sådana försäljare som har ingått avtal med oss om att behandla din information som konfidentiell och vi tillåter endast försäljarna att använda denna på ett sätt som är nödvändigt för att uppfylla kontraktet.

Vi kan lämna vidare din personliga information för något ändamål som anges ovan till ett bolag inom vår koncern, vilket innefattar våra dotterbolag, vårt moderbolag och dess dotterbolag. Detta innefattar även företag som vi kan komma att förvärva i framtiden.

Till följd av en stämning, domstolsorder, en juridisk process eller för att fastställa eller utöva våra rättigheter enligt lagen eller försvara oss mot rättsliga anspråk.

När vi anser att det är nödvändigt att dela information för att utreda, förhindra eller vidta åtgärder i fråga om olagliga aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som innebär potentiella hot om fysiskt våld mot någon person, överträdelser av Jecagc(soligt.eu)s Användarvillkor eller i övrigt såsom lagen kräver.

Lagring av information

All personlig information som du tillhandahåller till oss lagras på våra säkra servrar. För närvarande är våra servrar belägna inom EES (Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet).

Informationen som vi samlar in från dig kan överföras till, och lagras på, en plats utanför det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES). Överföringen kan ske till ett annat bolag inom Jecagc(soligt.eu), eller till tredje parter i enlighet med vad som beskrivs i denna policy. Informationen kan också behandlas av personal utanför EES som arbetar åt oss eller åt någon av våra leverantörer. Genom att lämna din personliga information så godkänner du sådan överföring, lagring eller behandling. Vi kommer att vidta alla rimliga åtgärder som är nödvändiga för att se till att din information behandlas på ett säkert sätt och i enlighet med denna sekretesspolicy.

När lagen kräver det så kan vi behöva lagra din information på en specifik plats beroende på varifrån du vill få tillgång till Jecagc(soligt.eu)s tjänster. Oavsett vilken plats din information lagras på så kommer vi att vidta lämpliga åtgärder för att skydda din personliga information.

Dessa länder kan ha olika och/eller mindre strängt sekretess-/dataskydd och regler kring dataskydd än ditt eget land. Följaktligen kan din personliga information bli föremål för en begäran om åtkomst från statliga myndigheter, domstolar eller polismyndigheter i sådana länder i enlighet med lagarna i dessa länder.

Länkar till tredje parters webbplatser

Jecagc(soligt.eu) tillhandahåller länkar till tredje parters webbplatser, exempelvis efter en sökning, och kan hänvisa till vissa tredje parters produkter eller tjänster. Observera att om du väljer att besöka en webbplats tillhörande en tredje part eller att använda dennes produkter eller tjänster så kommer dessa aktiviteter och information som du lämnar till sådan tredje part inte att omfattas av denna sekretesspolicy. Vi uppmanar dig att läsa sekretesspolicyn som gäller på de webbsidor som du besöker som tillhör tredje part.

Konfidentialitet och säkerhet

Vi begränsar åtkomsten till personlig information om dig till anställda som vi anser har ett legitimt behov av att komma i kontakt med informationen för att tillhandahålla produkter eller tjänster till dig eller för att kunna utföra sina jobb. I den mån det rimligen är möjligt använder Jecagc(soligt.eu) procedurer och tekniska lösningar som är utformade för att skydda din personliga information från förlust, missbruk, obehörig åtkomst eller avslöjande. Även om ingen webbplats eller applikation kan ge någon garanti om säkerheten så har vi upprättat lämpliga administrativa, tekniska och fysiska säkerhetsprocedurer för att hjälpa till att skydda din personliga information. Vi krypterar även känslig information när vi överför din personliga information mellan dina system och våra.

Community – delning av information bland Jecagc(soligt.eu)s användare

Om du väljer att inkludera personligt identifierbar information i dina kommentarer, öppna textfält eller andra områden på webbplatsen eller apparna som är avsedda för att ses av allmänheten, så kommer andra användare att kunna läsa och använda den informationen. Vi avråder dig från att publicera din e-postadress eller någon annan personligt identifierbar information på det sättet såvida du inte har något emot att andra tar kontakt med dig utan att du bett om det.

Att få åtkomst till, granska och ändra din personliga information

Vi kommer att ge dig möjlighet att se, granska och ändra viss information via registreringssidan på webbplatsen eller i appen. Om du begär det så kommer vi att avaktivera din profil och avlägsna din personliga information från aktiv tjänst. Din profil kommer att avaktiveras så fort som det rimligen är möjligt baserat på aktiviteten på ditt konto. Vi kommer att behålla viss personlig information i våra filer och databaser för att förhindra bedrägerier, lösa tvister, lokalisera och avhjälpa fel, underlätta eventuella utredningar, genomdriva våra Användarvillkor samt efterleva rättsliga krav i den mån lagen tillåter det. Därför kan du inte förvänta dig att din personliga information kommer att avlägsnas från vår databas helt och hållet vid en sådan begäran.

Ändringar i denna sekretesspolicy

Jecagc(soligt.eu) kan komma att uppdatera denna policy. Vi kommer att meddela dig om väsentliga ändringar när det gäller hur vi behandlar personlig information genom att sända ett meddelande till e-postadressen som anges på din Jecagc(soligt.eu)-profil eller genom att publicera ett meddelande på vår webbplats.

Information om ägaren

Jecagc(soligt.eu)s webbplats tillhandahålls av Jecagc. Vi är registrerade i Sverige med bolagsnummer 7103303991. Vårt registrerade kontor och huvudsäte ligger på adressen Klippingvägen 8 19632 Kungsängen Sverige

Webbkakor

Jecagc(soligt.eu) webbsidor placerar och har åtkomst till webbkakor på din dator. En kaka är en liten mängd information som Jecagc(soligt.eu)s servrar överför till din webbläsare och som endast Jecagc(soligt.eu)s servrar kan läsa. När du besöker sidan så lagrar kakan specifik data om din webbsession för att effektivisera din upplevelse av sidan och om du väljer att spara ditt medlemsnamn och lösenord så kommer Jecagc(soligt.eu)s webbsidor att spara den informationen i en kaka, så att du inte behöver logga in varje gång du besöker sidan. Du kan stänga av eller radera kakor genom att gå in på säkerhets- och sekretessinställningarna i din webbläsare. Jecagc(soligt.eu) kräver dock att du tillåter kakor för att få åtkomst till vissa delar av webbplatsen. Jecagc(soligt.eu) får tillåta andra företag som visar annonser på en del av våra sidor att placera och få åtkomst till kakor på din dator. Andra företags användning av sina kakor lyder under deras egna riktlinjer för sekretess, inte denna policy. Inga andra företag har tillgång till Jecagc(soligt.eu)s kakor.

Jecagc(soligt.eu)s webbplatser använder kakor och andra datafiler (”kakor” används som samlingsbegrepp för samtliga) som omfattas av EU:s direktiv om integritet och elektronisk kommunikation.

Vilken information samlas in med kakor (cookies)?

Kakor används för ovanstående ändamål genom att samla in information om antalet användare av webbplatsen och trafiken på webbplatsen. Detta gör det möjligt för oss att anpassa innehåll och annonsering och generera statistik över besök på webbplatsen. En del av dem gör så att du kan dela sidor på sociala nätverk om du så önskar. De gör det även möjligt för oss och våra annonsörer att annonsera sådant som kan vara av intresse för dig. Förutom Jecagc(soligt.eu) så kommer våra digitala samarbetspartners, som ansvarar för support på webbplatsen, att ha tillgång till data som samlas in med kakorna. Informationen lämnas inte vidare till andra tredje parter. Du kan alltid välja bort kakor – se mer nedan.

Jecagc(soligt.eu) använder kakor, inklusive information om IP-adress, av följande anledningar:

Funktions-kakor som tillåter vår hemsida och appar att komma ihåg dina val och inställningar. Detta tillåter oss att ge dig en förbättrad och en mer personlig upplevelse av Jecagc(soligt.eu).

Prestanda-kakor används för att se till att Jecagc(soligt.eu) är enkelt att använda, relevant och uppdaterat. Vi använder web-analys program för att hjälpa oss att förstå hur människor använder vår hemsida och appar.

Targeting-kakor används för att assistera oss i vår annonsering. Dessa kakor används för att visa dig annonser innehållandes flyg och hotellpriser som vi tror du kan vara intresserad av. Du kan se dessa annonser på andra hemsidor än Jecagc(soligt.eu). Vi skräddarsyr våra annonskampanjer med relevant innehåll eftersom vi vill inspirera och hjälpa dig att boka din perfekta resa.

Hur raderar och undviker man kakor?

Som användare kan du bestämma om du vill godkänna eller radera samtliga kakor, eller kontrollera kakor individuellt för varje webbsida. Du kan också blockera användningen av kakor helt och hållet. Gå till inställningarna i din webbläsare för att göra individuella inställningar. Observera att om du raderar kakor så kommer din tillgång till Jecagc(soligt.eu)s webbsidor att vara mer begränsad och webbplatsen kommer kanske inte att fungera som den ska.

Top